marina tapetert från Boråstapeter
Emma - 2701

Emma - 2702

Emma - 2703

Emma - 2704

Emma - 2705

Emma - 2706

Emma - 2707

Emma - 2708

Emma - 2709

Emma - 2710

Emma - 2711

Emma - 2712

Emma - 2713

Emma - 2714

Emma - 2715

Emma - 2716

Emma - 2717

Emma - 2718

Emma - 2719

Emma - 2720

Emma - 2721

Etage - 2801

Etage - 2802

Etage - 2803

Etage - 2804

Etage - 2805

Etage - 2806

Etage - 2807

Etage - 2808

Etage - 2809

Etage - 2810

Etage - 2811

Etage - 2812

Etage - 2813

Etage - 2814

Etage - 2815

Etage - 2816

Etage - 2817

Etage - 2818

Etage - 2819

Etage - 2820

Etage - 2821

Etage - 2822

Etage - 2823

Etage - 2824

Etage - 2825

Etage - 2826

Etage - 2827

Etage - 2828

Etage - 2829

Etage - 2830

Etage - 2831

Etage - 2832

Etage - 2833

Etage - 2834

Etage - 2835

Etage - 2836

Etage - 2837

Etage - 2838

Etage - 2839

Etage - 2840

Etage - 2841

Etage - 2842

Bohème - 3371

Bohème - 3372

Bohème - 3373

Bohème - 3374

Bohème - 3375

Bohème - 3376

Bohème - 3377

Bohème - 3378

Bohème - 3379

Bohème - 3380

Bohème - 3381

Bohème - 3382

Bohème - 3383

Bohème - 3384

Bohème - 3385

Bohème - 3386

Bohème - 3387

Bohème - 3388

Bohème - 3389

Bohème - 3390

Bohème - 3391

Bohème - 3392

Bohème - 3393

Bohème - 3394

Bohème - 3395

Plain Stripes - 7350

Plain Stripes - 7351

Plain Stripes - 7352

Plain Stripes - 7353

Plain Stripes - 7354

Plain Stripes - 7355

Plain Stripes - 7356

Plain Stripes - 7357

Plain Stripes - 7358

Plain Stripes - 7359

Plain Stripes - 7360

Plain Stripes - 7361

Plain Stripes - 7362

Plain Stripes - 7363

Plain Stripes - 7364

Plain Stripes - 7366

Plain Stripes - 7367

Plain Stripes - 7368

Plain Stripes - 7369

Plain Stripes - 7370

Plain Stripes - 7371

Plain Stripes - 7372

Plain Stripes - 7373

Plain Stripes - 7374

Plain Stripes - 7375

Plain Stripes - 7376

Plain Stripes - 7377

Plain Stripes - 7378

Plain Stripes - 7379

Garden - 12940

Garden - 12941

Garden - 12942

Garden - 12943

Garden - 12944

Garden - 12946

Garden - 12947

Garden - 12945

Garden - 12948

Garden - 12949

Garden - 12950

Garden - 12951

Garden - 12952

Garden - 12953

Garden - 12954

Garden - 12955

Garden - 12956

Garden - 12957

Garden - 12958

Garden - 12959

Garden - 12960

Garden - 12961

Garden - 12962

Garden - 12963

Garden - 12964

Garden - 12965

Garden - 12966

Garden - 12967

Garden - 12968

Garden - 12969

New Classic - 2501

New Classic - 2502

New Classic - 2503

New Classic - 2504

New Classic - 2505

New Classic - 2506

New Classic - 2507

New Classic - 2508

New Classic - 2509

New Classic - 2510

New Classic - 2511

New Classic - 2512

New Classic - 2513

New Classic - 2514

New Classic - 2515

New Classic - 2516

New Classic - 2517

New Classic - 2518

New Classic - 2519

New Classic - 2520

New Classic - 2521

New Classic - 2522

New Classic - 2523

New Classic - 2524

New Classic - 2525

New Classic - 2526

New Classic - 2527

New Classic - 2528

New Classic - 2529

New Classic - 2530

New Classic - 2531

New Classic - 2532

New Classic - 2533

New Classic - 2534

New Classic - 2535

New Classic - 2536

New Classic - 2537

New Classic - 2538

New Classic - 2539

New Classic - 2540

New Classic - 2541

New Classic - 2542

Oxford - 1201

Oxford - 1202

Oxford - 1203

Oxford - 1204

Oxford - 1205

Oxford - 1206

Oxford - 1207

Oxford - 1208

Oxford - 1209

Oxford - 1210

Oxford - 1211

Oxford - 1212

Oxford - 1213

Oxford - 1214

Oxford - 1215

Oxford - 1216

Oxford - 1217

Oxford - 1218

Oxford - 1219

Oxford - 1220

Oxford - 1221

Oxford - 1222

Oxford - 1223

Oxford - 1224

Oxford - 1225

Oxford - 1226

Oxford - 1227

Oxford - 1228

Oxford - 1229

Oxford - 1230

Oxford - 1231

Oxford - 1232

Oxford - 1233

Oxford - 1234

Oxford - 1235

Every day - 2861

Every day - 2862

Every day - 2863

Every day - 2864

Every day - 2865

Every day - 2866

Every day - 2867

Every day - 2868

Every day - 2869

Every day - 2870

Every day - 2871

Every day - 2872

Hanna Werning - 1301

Hanna Werning - 1302

Hanna Werning - 1303

Hanna Werning - 1304

Hanna Werning - 1305

Hanna Werning - 1306

Hanna Werning - 1307

Hanna Werning - 1308

Hanna Werning - 1309

Hanna Werning - 1310

Hanna Werning - 1311

Hanna Werning - 1312

Hanna Werning - 1313

Hanna Werning - 1314

Hanna Werning - 1315

Hanna Werning - 1316

Hanna Werning - 1317

Hanna Werning - 1318

Soul - 8373

Soul - 8375

Soul - 8368

Soul - 8353

Soul - 8363

Soul - 8355

Soul - 8372

Soul - 8378

Soul - 8354

Soul - 8352

Soul - 8364

Soul - 8356

Soul - 8358

Soul - 8371

Soul - 8351

Soul - 8379

Soul - 8359

Soul - 8362

Soul - 8380

Soul - 8357

Soul - 8374

Soul - 8365

Soul - 8370

Soul - 8381

Soul - 8376

Soul - 8350

Soul - 8360

Soul - 8367

Soul - 8361

Soul - 8366

Soul - 8377

Soul - 8369

Lace - 1331

Lace - 1332

Lace - 1333

Lace - 1334

Lace - 1335

Lace - 1336

Lace - 1337

Lace - 1338

Lace - 1339

Lace - 1340

Lace - 1341

Lace - 1342

Lace - 1343

Lace - 1344

Lace - 1345

Lace - 1346

Lace - 1347

Lace - 1348

Lace - 1349

Lace - 1350

Lace - 1351

Lace - 1352

Lace - 1353

Lace - 1354

Lace - 1355

Lace - 1356

Lace - 1357

Lace - 1358

Lace - 1359

Lace - 1360

Lace - 1361

Falsterbo - 1401

Falsterbo - 1421

Falsterbo - 1402

Falsterbo - 1403

Falsterbo - 1404

Falsterbo - 1405

Falsterbo - 1406

Falsterbo - 1407

Falsterbo - 1408

Falsterbo - 1409

Falsterbo - 1410

Falsterbo - 1411

Falsterbo - 1412

Falsterbo - 1413

Falsterbo - 1414

Falsterbo - 1415

Falsterbo - 1416

Falsterbo - 1417

Falsterbo - 1418

Falsterbo - 1419

Falsterbo - 1420

Falsterbo - 1422

Falsterbo - 1423

Falsterbo - 1424

Falsterbo - 1425

Falsterbo - 1426

Falsterbo - 1427

Falsterbo - 1428

Falsterbo - 1429

Falsterbo - 1430

Falsterbo - 1431

Falsterbo - 1432

Falsterbo - 1433

Falsterbo - 1434

Falsterbo - 1435

Falsterbo - 1436

Falsterbo - 1437

Falsterbo - 1438

Falsterbo - 1439

Falsterbo - 1440

Karlslund - 2901

Karlslund - 2902

Karlslund - 2903

Karlslund - 2904

Karlslund - 2905

Karlslund - 2906

Karlslund - 2907

Karlslund - 2908

Karlslund - 2909

Karlslund - 2910

Karlslund - 2911

Karlslund - 2912

Karlslund - 2913

Karlslund - 2914

Karlslund - 2915

Karlslund - 2916

Karlslund - 2917

Karlslund - 2918

Karlslund - 2919

Karlslund - 2920

Karlslund - 2921

Karlslund - 2922

Karlslund - 2923

Karlslund - 2924

Karlslund - 2925

Karlslund - 2926

Karlslund - 2927

Karlslund - 2928

Karlslund - 2929

Karlslund - 2930

Karlslund - 2931

Karlslund - 2932

Karlslund - 2933

Karlslund - 2934

Karlslund - 2935

Karlslund - 2936

Karlslund - 2937

Karlslund - 2938

Karlslund - 2939

Karlslund - 2940

Karlslund - 2941

Karlslund - 2942

View - 3150

View - 3151

View - 3152

View - 3153

View - 3154

View - 3155

View - 3156

View - 3157

View - 3158

View - 3159

View - 3160

View - 3161

View - 3162

View - 3163

View - 3164

View - 3165

View - 3166

View - 3167

View - 3168

View - 3169

View - 3170

View - 3171

View - 3172

View - 3173

View - 3174

View - 3175

View - 3176

View - 3177

View - 3178

View - 3179

View - 3180

View - 3181

Vintage - 1601

Vintage - 1602

Vintage - 1603

Vintage - 1604

Vintage - 1605

Vintage - 1606

Vintage - 1607

Vintage - 1608

Vintage - 1609

Vintage - 1610

Vintage - 1611

Vintage - 1612

Vintage - 1613

Vintage - 1614

Vintage - 1615

Vintage - 1616

Vintage - 1617

Vintage - 1618

Vintage - 1619

Vintage - 1620

Vintage - 1621

Vintage - 1622

Vintage - 1623

Vintage - 1624

Vintage - 1625

Vintage - 1626

Vintage - 1627

Vintage - 1628

Vintage - 1629

Vintage - 1630

Vintage - 1631

Vintage - 1632

Vintage - 1633

Vintage - 1634

Vintage - 1635

Lilleby kids - 2651

Lilleby kids - 2652

Lilleby kids - 2653

Lilleby kids - 2654

Lilleby kids - 2655

Lilleby kids - 2656

Lilleby kids - 2657

Lilleby kids - 2658

Lilleby kids - 2659

Lilleby kids - 2660

Lilleby kids - 2661

Lilleby kids - 2662

Lilleby kids - 2663

Lilleby kids - 2664

Lilleby kids - 2665

Lilleby kids - 2666

Lilleby kids - 2667

Lilleby kids - 2668

Lilleby kids - 2669

Lilleby kids - 2670

Lilleby kids - 2671

Lilleby kids - 2672

Lilleby kids - 2673

Lilleby kids - 2674

Lilleby kids - 2675

Lilleby kids - 2676

Lilleby kids - 2677

Lilleby kids - 2678

Lilleby kids - 2679

Lilleby kids - 2680

Lilleby kids - 2681

Lilleby kids - 2682

Lilleby kids - 2683

Lilleby kids - 2684

Lilleby kids - 2685

Lilleby kids - 2686

Lilleby kids - 2687

Lilleby kids - 2688

Lilleby kids - 2689

Lilleby kids - 2690

Every day - 2850

Every day - 2851

Every day - 2852

Every day - 2853

Every day - 2854

Every day - 2855

Every day - 2856

Every day - 2857

Every day - 2858

Every day - 2859

Every day - 2860

Every day - 2873

Every day - 2874

Every day - 2875

Every day - 2876

Every day - 2877

Every day - 2878

Every day - 2879

Every day - 2880

Every day - 2881

Every day - 2882

Every day - 2883

Every day - 2884

Scandinavian Designers - 2730

Scandinavian Designers - 2731

Scandinavian Designers - 2732

Scandinavian Designers - 2733

Scandinavian Designers - 2734

Scandinavian Designers - 2735

Scandinavian Designers - 2736

Scandinavian Designers - 2737

Scandinavian Designers - 2738

Scandinavian Designers - 2739

Scandinavian Designers - 2740

Scandinavian Designers - 2741

Scandinavian Designers - 2742

Scandinavian Designers - 2743

Scandinavian Designers - 2744

Scandinavian Designers - 2745

Scandinavian Designers - 2746

Scandinavian Designers - 2747

Scandinavian Designers - 2748

Scandinavian Designers - 2749

Scandinavian Designers - 2750

Scandinavian Designers - 2751

Scandinavian Designers - 2752

Scandinavian Designers - 2753

Scandinavian Designers - 2754

Scandinavian Designers - 2755

Scandinavian Designers - 2756

Scandinavian Designers - 2757

Scandinavian Designers - 2758

Scandinavian Designers - 2759

Scandinavian Designers - 2760

Scandinavian Designers - 2761

Ornament - 5941

Ornament - 5942

Ornament - 5943

Ornament - 5944

Ornament - 5945

Ornament - 5946

Ornament - 5947

Ornament - 5948

Ornament - 5949

Ornament - 5950

Ornament - 5951

Ornament - 5952

Ornament - 5953

Ornament - 5954

Ornament - 5955

Ornament - 5956

Ornament - 5957

Ornament - 5958

Ornament - 5959

Ornament - 5960

Ornament - 5961

Ornament - 5962

Ornament - 5963

Ornament - 5964

Ornament - 5965

Ornament - 5966

Ornament - 5967

Ornament - 5968

Ornament - 5969

Ornament - 5970

Ornament - 5971

Ornament - 5972

Ornament - 5973

Ornament - 5974

Ornament - 5975

Silent Nature - 9060

Silent Nature - 9061

Silent Nature - 9062

Silent Nature - 9063

Silent Nature - 9064

Silent Nature - 9065

Silent Nature - 9066

Silent Nature - 9067

Silent Nature - 9068

Silent Nature - 9069

Silent Nature - 9070

Silent Nature - 9071

Silent Nature - 9072

Silent Nature - 9073

Silent Nature - 9074

Silent Nature - 9075

Silent Nature - 9076

Silent Nature - 9077

Silent Nature - 9078

Silent Nature - 9079

Silent Nature - 9080

Silent Nature - 9081

Silent Nature - 9082

Silent Nature - 9083

Silent Nature - 9084

Silent Nature - 9085

Silent Nature - 9086

Silent Nature - 9087

Silent Nature - 9088

Silent Nature - 9089

Silent Nature - 9090

Silent Nature - 9091

Silent Nature - 9092

Silent Nature - 9093

Silent Nature - 9094

Garden Party - 3450

Garden Party - 3451

Garden Party - 3452

Garden Party - 3453

Garden Party - 3454

Garden Party - 3455

Garden Party - 3456

Garden Party - 3457

Garden Party - 3458

Garden Party - 3459

Garden Party - 3460

Garden Party - 3461

Garden Party - 3462

Garden Party - 3463

Garden Party - 3464

Garden Party - 3465

Garden Party - 3466

Garden Party - 3467

Garden Party - 3468

Garden Party - 3469

Garden Party - 3470

Garden Party - 3471

Garden Party - 3472

Garden Party - 3473

Garden Party - 3474

Garden Party - 3475

Garden Party - 3476

Garden Party - 3477

Garden Party - 3478

Garden Party - 3479

Marstrand - 2950

Marstrand - 2951

Marstrand - 2952

Marstrand - 2953

Marstrand - 2954

Marstrand - 2955

Marstrand - 2956

Marstrand - 2957

Marstrand - 2958

Marstrand - 2959

Marstrand - 2960

Marstrand - 2961

Marstrand - 2962

Marstrand - 2963

Marstrand - 2964

Marstrand - 2965

Marstrand - 2966

Marstrand - 2967

Marstrand - 2968

Marstrand - 2969

Marstrand - 2970

Marstrand - 2971

Marstrand - 2972

Marstrand - 2973

Marstrand - 2974

Marstrand - 2975

Marstrand - 2976

Marstrand - 2977

Marstrand - 2978

Marstrand - 2979

Marstrand - 2980

Marstrand - 2981

Marstrand - 2982

Marstrand - 2983

Marstrand - 2984

Marstrand - 2985

Mineral - 4201

Mineral - 4202

Mineral - 4203

Mineral - 4204

Mineral - 4205

Mineral - 4206

Mineral - 4207

Mineral - 4208

Mineral - 4209

Mineral - 4210

Mineral - 4211

Mineral - 4212

Mineral - 4213

Mineral - 4214

Mineral - 4215

Mineral - 4216

Mineral - 4217

Mineral - 4218

Mineral - 4219

Mineral - 4220

Mineral - 4221

Mineral - 4222

Mineral - 4223

Mineral - 4224

Mineral - 4225

Mineral - 4226

Mineral - 4227

Mineral - 4228

Mineral - 4229

Mineral - 4230

Poetry - 7101

Poetry - 7102

Poetry - 7103

Poetry - 7104

Poetry - 7105

Poetry - 7106

Poetry - 7107

Poetry - 7108

Poetry - 7109

Poetry - 7110

Poetry - 7111

Poetry - 7112

Poetry - 7114

Poetry - 7113

Poetry - 7115

Poetry - 7116

Poetry - 7117

Poetry - 7118

Poetry - 7119

Poetry - 7120

Poetry - 7121

Poetry - 7122

Poetry - 7123

Poetry - 7124

Poetry - 7125

Poetry - 7126

Poetry - 7127

Poetry - 7128

Poetry - 7129

Poetry - 7130

PIGMENT BRIGHT WHITE - 7901

PIGMENT EGG SHELL - 7902

PIGMENT CHALKY WHITE - 7903

PIGMENT SILVER WHITE - 7904

PIGMENT ASH - 7905

PIGMENT GRANITE - 7906

PIGMENT ALMOST BLACK - 7907

PIGMENT ELEPHANT - 7908

PIGMENT SMOKED PEARL - 7909

PIGMENT THUNDER CLOUD - 7910

PIGMENT LIGHT GREY - 7911

PIGMENT VANILLA ICE - 7912

PIGMENT BLUSHED CREAM - 7913

PIGMENT CHALKY BROWN - 7914

PIGMENT SOFT CINNAMON - 7915

PIGMENT BEIGE - 7916

PIGMENT MUD - 7917

PIGMENT CROISSANT - 7918

PIGMENT BISCUIT - 7919

PIGMENT BRICK - 7920

PIGMENT APRICOT - 7921

PIGMENT ROSE DUST - 7922

PIGMENT SOFT PINK - 7923

PIGMENT BERRY RED - 7924

PIGMENT BURGUNDY - 7925

PIGMENT DEEP ROSE - 7926

PIGMENT OLD ROSE - 7927

PIGMENT MISTY LILAC - 7929

PIGMENT PLUM - 7928

PIGMENT DARK DENIM - 7930

PIGMENT WINTER SKY - 7931

PIGMENT HORIZON BLUE - 7932

PIGMENT OCEAN - 7933

PIGMENT AQUA - 7934

PIGMENT MUTED EMERALD - 7935

PIGMENT MINT - 7936

PIGMENT MOODY GREEN - 7937

PIGMENT MISTY SPRING - 7938

PIGMENT OLIVE GREEN - 7939

PIGMENT LINDEN GREEN - 7940

GRACEFUL LIVING - 6601

GRACEFUL LIVING - 6602

GRACEFUL LIVING - 6603

GRACEFUL LIVING - 6604

GRACEFUL LIVING - 6605

GRACEFUL LIVING - 6606

GRACEFUL LIVING - 6607

GRACEFUL LIVING - 6608

GRACEFUL LIVING - 6609

GRACEFUL LIVING - 6610

GRACEFUL LIVING - 6611

GRACEFUL LIVING - 6612

GRACEFUL LIVING - 6613

GRACEFUL LIVING - 6614

GRACEFUL LIVING - 6615

GRACEFUL LIVING - 6616

GRACEFUL LIVING - 6617

GRACEFUL LIVING - 6618

GRACEFUL LIVING - 6619

GRACEFUL LIVING - 6620

GRACEFUL LIVING - 6621

GRACEFUL LIVING - 6622

GRACEFUL LIVING - 6623

GRACEFUL LIVING - 6624

GRACEFUL LIVING - 6625

GRACEFUL LIVING - 6626

GRACEFUL LIVING - 6627

GRACEFUL LIVING - 6628

GRACEFUL LIVING - 6629

GRACEFUL LIVING - 6630

Classic Tweed - 4002

Classic Tweed - 4003

Tartan - 4004

Tartan - 4005

Tartan - 4006

Trellis Leaves - 4007

Trellis Leaves - 4008

Trellis Leaves - 4009

Trellis Leaves - 4010

Tulippa - 4033

Tulippa - 4034

Camille - 3001

Camille - 3002

Camille - 3003

Camille - 3004

Linen Stripe - 3005

Linen Stripe - 3006

Linen Stripe - 3007

Linen - 3008

Linen - 3009

Linen - 3010

Indian Flower - 3011

Indian Flower - 3012

Indian Flower - 3013

Indian Flower - 3014

Oriental Brocade - 3015

Oriental Brocade - 3016

Oriental Brocade - 3017

Oriental Brocade - 3018

Oriental Brocade - 3019

French Ornament - 3020

French Ornament - 3021

French Ornament - 3022

Leonardo - 3023

Leonardo - 3024

Leonardo - 3025

Tile - 3026

Tile - 3027

Tile - 3028

Chalk Surface - 3029

Chalk Surface - 3030

Chalk Surface - 3031

Fresco - 3032

Fresco - 3033

Fresco - 3034

Fresco - 3035

Aquarelle - 5301

Aquarelle - 5302

Aquarelle - 5303

Brilliant - 5304

Brilliant - 5305

Brilliant - 5306

Brilliant - 5307

Brilliant - 5308

Variation - 5309

Variation - 5310

Variation - 5311

Silhouette - 5312

Silhouette - 5313

Silhouette - 5314

Denim Surface - 5315

Denim Surface - 5316

Denim Surface - 5317

Numbers - 5318

Numbers - 5319

Numbers - 5320

Twist - 5321

Twist - 5322

Twist - 5323

Graphic Lily - 5324

Graphic Lily - 5325

Fields - 5326

Fields - 5327

Japanese Maple - 5328

Japanese Maple - 5329

Japanese Maple - 5330

Composition - 5331

Composition - 5332

Leaves - 5333

Leaves - 5334

Leaves - 5335

Magnolia - 5450

Magnolia - 5451

Magnolia - 5452

Flora - 5474

Josefina - 5483

Ackord - 5453

Ackord - 5454

Ackord - 5455

Ackord - 5456

Flora - 5475

Flora - 5476

Josefina - 5484

Josefina - 5485

Josefina - 5486

Espri - 5457

Espri - 5458

Espri - 5459

Espri - 5460

Helena - 5461

Helena - 5462

Helena - 5463

Mizo - 5464

Mizo - 5465

Jordgubben - 5466

Funkis - 5467

Funkis - 5468

Funkis - 5469

Retro - 5470

Retro - 5471

Retro - 5472

Retro - 5473

Ingrid - 5477

Ingrid - 5478

Ingrid - 5479

Ingrid - 5480

Viktoria - 5481

Viktoria - 5482

Carl - 5487

Carl - 5488

Carl - 5489

Lovisa - 5490

Lovisa - 5491

Lilja - 5492

Lilja - 5493

Lilja - 5494

Birch White - 5550

Cream Linen - 5551

Soft Linen - 5552

Flax Fiber - 5553

Linen Sand - 5554

Soaped Oak - 5555

Woody Linen - 5556

Taupe Brown - 5557

Airy Grey - 5558

Swedish Grey - 5559

Dove Grey - 5560

Ash Grey - 5561

Marsala - 5562

Rusty Linen - 5563

Linen Blue - 5564

Forest Green - 5565

Shadow Blue - 5566

Mulberry Fiber - 5567

Leaf Green - 5568

Ocean Blue - 5569

Chalky Blue - 5570

Lavender Blush - 5571

Soft Rose - 5572

Peach Linen - 5573

Honey Dew - 5574

Sage Green - 5575

Jade - 5576

Willow Green - 5577

Silver Cloud - 5578

Dusty Pink - 5579

Apricot Pink - 5580

Tea Dust - 5581

Pear Green - 5582

Vintage Harlequin - 1653

Vintage Harlequin - 1654

Vintage Harlequin - 1655

Vintage Harlequin - 1656

Patina - 1657

Patina - 1658

Patina - 1659

Letters - 1660

Letters - 1661

Letters - 1662

Toile De Jouy - 1663

Toile De Jouy - 1664

Toile De Jouy - 1665

Toile De Jouy - 1666

Toile De Jouy - 1667

Toile De Jouy - 1668

Harmony - 1669

Harmony - 1670

Harmony - 1671

French Lace - 1672

French Lace - 1673

French Lace - 1674

French Lace - 1675

Vanilla - 1676

Vanilla - 1677

Vanilla - 1678

Vanilla - 1679

Vanilla - 1680

Vanilla - 1681

Josephine - 1682

Josephine - 1683

Josephine - 1684

Louisa - 1850

Louisa - 1851

Louisa - 1852

Louisa - 1853

Louisa - 1854

Emily - 1855

Emily - 1856

Herman - 1857

Herman - 1858

Herman - 1859

Herman - 1860

Herman - 1861

Harriet - 1862

Harriet - 1863

Harriet - 1864

Harriet - 1865

Harriet - 1866

Edith - 1867

Edith - 1868

Edith - 1869

Arthur - 1870

Arthur - 1871

Dan - 1872

Dan - 1873

Dan - 1874

Dan - 1875

Dan - 1876

Stephen - 1877

Stephen - 1878

Stephen - 1879

Stephen - 1880

Stephen - 1881

Mark - 1882

Berså - 1750

Berså - 1751

Berså - 1752

Berså - 1753

Berså - 1754

Melodi - 1755

Melodi - 1756

Melodi - 1757

Pottery - 1758

Pottery - 1759

Pottery - 1760

Poeme d Amour - 1761

Poeme d Amour - 1762

Poeme d Amour - 1763

Poeme d Amour - 1764

Poeme d Amour - 1765

Romans - 1766

Romans - 1767

Romans - 1768

Romans - 1769

Amorina - 1770

Amorina - 1771

Amorina - 1772

Amorina - 1773

Vertigo - 1774

Vertigo - 1775

Vertigo - 1776

Vertigo - 1777

Trapez - 1778

Trapez - 1779

Trapez - 1780

Trapez - 1781

Arne - 1782

Arne - 1783

Arne - 1784

Bladranker - 1785

Bladranker - 1786

Bladranker - 1787

Trollslända - 1788

Köksväxter - 1789

Hoppmosse - 1450

Hoppmosse - 1451

Hoppmosse - 1452

Hoppmosse - 1453

Hoppmosse - 1454

Molntuss - 1455

Molntuss - 1456

Molntuss - 1457

Molntuss - 1458

Koralläng - 1461

Koralläng - 1460

Koralläng - 1459

Koralläng - 1462

Stjärnflor - 1463

Stjärnflor - 1464

Stjärnflor - 1465

Stjärnflor - 1466

Stjärnflor - 1467

Stjärnflor - 1468

Mårdgömma - 1469

Mårdgömma - 1470

Mårdgömma - 1471

Rävdunge - 1472

Rävdunge - 1473

Vildtuta - 1474

Vildtuta - 1475

Vildtuta - 1476

Fantasia - 1477

Fantasia - 1478

Flyttfrö - 1479

Flyttfrö - 1480

Tender - 4601

Tender - 4602

Tender - 4603

Tender - 4604

Tender - 4605

Tender - 4606

Fragrance - 4607

Fragrance - 4608

Fragrance - 4609

Quiet - 4610

Quiet - 4611

Quiet - 4612

Quiet - 4613

Humble - 4614

Humble - 4615

Humble - 4616

Sense - 4617

Sense - 4618

Sense - 4619

Gentle - 4620

Gentle - 4621

Gentle - 4622

Shades - 4623

Shades - 4624

Shades - 4625

Shades - 4626

Shades - 4627

Shades - 4628

Shades - 4629

Subtle - 4630

Subtle - 4631

Subtle - 4632

Subtle - 4633

A vintage book - 1685, Fototapet

A vintage book - 1691, Fototapet

A vintage book - 1689, Fototapet

A vintage book - 1690, Fototapet

A vintage book - 1686, Fototapet

A vintage book - 1687, Fototapet

A vintage book - 1688, Fototapet

A vintage book - 1692, Fototapet

Beautiful Traditions - 6701BT

Beautiful Traditions - 6708BT

Beautiful Traditions - 6706BT

Beautiful Traditions - 6712BT

Beautiful Traditions - 6718BT

Beautiful Traditions - 6723BT

Beautiful Traditions - 6728BT

Beautiful Traditions - 6734BT

Beautiful Traditions - 6704BT

Beautiful Traditions - 6710BT

Beautiful Traditions - 6716BT

Beautiful Traditions - 6721BT

Beautiful Traditions - 6726BT

Beautiful Traditions - 6732BT

Beautiful Traditions - 6702BT

Beautiful Traditions - 6715BT

Beautiful Traditions - 6707BT

Beautiful Traditions - 6713BT

Beautiful Traditions - 6719BT

Beautiful Traditions - 6724BT

Beautiful Traditions - 6729BT

Beautiful Traditions - 6735BT

Beautiful Traditions - 6705BT

Beautiful Traditions - 6711BT

Beautiful Traditions - 6717BT

Beautiful Traditions - 6722BT

Beautiful Traditions - 6727BT

Beautiful Traditions - 6733BT

Beautiful Traditions - 6703BT

Beautiful Traditions - 6730BT

Beautiful Traditions - 6709BT

Beautiful Traditions - 6714BT

Beautiful Traditions - 6720BT

Beautiful Traditions - 6725BT

Beautiful Traditions - 6731BT
Sverige Norway Finland
Tapeter från:

Om du inte hittar en viss tapet eller leverantör som du är ute efter går det bra att maila oss och fråga om beställning på varan, då vi inte visar hela vårt utbud av tapeter & tyger hemsidan.

Logga inTapeter-Tyger bloggen

Palmetto - tapeter inspirerade av väldoftande trädgårdar

Palmettos fängslande mönster har inspirerats av tidiga morgonpromenader genom daggtäckt skog och strosande i skymning genom väldoftande trädgårdar. Kollektionen fångar 1800-talets botaniska iver och 1920-talets extravagans som möter moderna organiska siluetter. Via hela tapetkollektionen Palmetto.

Retrotapeter - en 4e upplaga av populära Miss Print

Miss Print 4 följer den retroanda och stil som vi är vana att se och som vi älskar! Kollektionen innehåller djärva och grafiska mönster i olika kulörer som samspelar i vackert utformade tapeter. Dessutom är denna läckra kollektion även i non-woven kvalitet! Se alla retrotapeter i Miss Print 4.

Tradition - Kulturhistorisk berättelse tryckt på tapet

Sandberg Tradition är en kulturhistorisk berättelse om väggarna som är fonden till våra liv. En historia om tapetens utveckling i Sverige, från 1700-talets rokoko och gustavianska stil till 1920-talets nordiska klassicism.

A Vintage Book - Nyhet inom bohemisk och poetisk känsla

Dyk in i romantiken med A Vintage Book från Boråstapeter. Plocka fram dina vackraste minnen, ditt arvegods och låt kärleken till det nostalgiskt poetiska ta över hemma.

Brooklyn Bridge - tapeter där storstad och natur möts

I kollektionen Brooklyn Bridge möts storstad och natur i en stilfull krock! Industriella material som sten, trä och tegel dyker upp i nya former av mönster samtidigt som färgsprakande blommor och livfulla fjärilar frodas i betongen. Färgpalettens naturfärger som beige, grått och brunt lyfts av starka kulörer som cerise, turkos, gult och grönt. Vidare till Brooklyn Bridge kollektionen.